logo-big

Dé IT-partner
bij insolventie

 

Lees meer

Over ons

Insolvit richt zich volledig op de ondersteuning van bewindvoerders en curatoren bij het onafhankelijk inventariseren, veiligstellen en inzichtelijk maken van digitale data uit insolvente vennootschappen.

Wij zijn een jong en naar eigen zeggen ambitieus bedrijf dat is voortgekomen uit een jarenlange samenwerking tussen Nuijten & Nederpel en WKE IT Services. Je zou kunnen spreken over een huwelijk tussen accountants en IT’ers, die beiden een brede ervaring hebben opgebouwd met het leveren van cruciale diensten voor de insolventie-praktijk.

Insolvit is een kleine en wendbare IT partner, die zich tot doel heeft gesteld de curator op IT gebied in de volledige breedte te ondersteunen. We zijn snel en flexibel, behandelen vennootschappen van elk formaat en kennen bovendien het klappen van de zweep in de wereld van de insolventies.

Wij brengen niet alleen risico’s en afhankelijkheden in kaart, maar helpen de curator de zin van de onzin te scheiden in het IT landschap van de failliet

Naast het reguliere veiligstel-traject bieden wij ook diverse andere diensten, zoals het opzetten van datarooms, data-recovery, fraud & compliance onderzoek of advies en ondersteuning bij alle IT zaken rondom een doorstart.

 

IT Consultancy

Schoenmaker, blijf bij je leest!
Ons streven om de curator te ontzorgen van alle IT aspecten, belemmeringen en gevaren binnen een organisatie, leidt ertoe dat wij onder andere in hapklare brokken de mogelijkheden en risico’s in kaart brengen. Vervolgens kan de curator op basis van een gegrond advies de keuzes maken die de belangen van de boedel het beste waarborgen.

Doorstarten
Bij het verwezenlijken van een doorstart speelt het IT aspect zeer regelmatig een belangrijke rol, zowel facilitair als inhoudelijk. Ook in dit kader hebben wij een brede ervaring, van het adviseren van de curator tot aan het aanleveren van data aan derden en het bewaken van een veilige en juiste informatie-overdracht.

Waar mogelijk op afstand
Een groot deel van onze werkzaamheden, zoals de inventarisatie of de veiligstelling van data van vennootschappen met een beperkte omvang, doen wij op afstand.
Door in elk faillissement opnieuw het kaf van het koren te scheiden besparen wij de curator zo onnodige werkzaamheden en kosten. Bovendien bevordert deze methodiek het snel en flexibel kunnen handelen, een van onze speerpunten.

Waar nodig op locatie
Uiteraard komen wij ook op locatie, zodra de curator de belangen groot genoeg acht of als de omstandigheden daar om vragen. Bij de grotere faillissementen zijn we niet anders gewend in verband met de grote hoeveelheden data.

Inventarisatie

Snelle
informatieverzameling

Data is macht. Maar zonder juiste timing en een snelle aanpak wordt er op z’n best halve data en in het slechtste geval helemaal geen data verkregen. Bijvoorbeeld bij dwangcrediteuren, die de data van de vennootschap in de cloud “gijzelen”. Een ander voorkomend geval betreft bestuurders die hun straatje proberen schoon te vegen en op grondige wijze gevoelige of belastende data van de systemen wissen.

Middels het vlot in kaart brengen van de risico’s, afhankelijkheden en de beschikbare praktische oplossingen, bieden wij de curator de mogelijkheid om veel voorkomende problemen rond data toegang of verlies te voorkomen. Daarbij kan ook gedacht worden aan het feit dat gewiste data na verloop van tijd steeds slechter of helemaal niet meer te herstellen is.

IT-afhankelijkheden
minimaliseren

We maken het regelmatig mee: de externe IT leverancier van failliet heeft openstaande posten en gooit de knop om. Gevolg: geen toegang meer tot de data, of het nu e-mails betreft of de financiële administratie.

Het is goed te weten dat men in veel gevallen helemaal niet afhankelijk hoeft te zijn van de externe IT leveranciers. Insolvit zorgt voor herstel van de toegang, waar mogelijk en voor tijdelijk beheer van IT omgevingen, waar nodig.

Veiligstellen

Files, mails &
applicaties

Zodra het gewenst is in het kader van bestuurders-aansprakelijkheid om een onderzoek te starten, dan wordt doorgaans de uitwisseling van berichten en bestanden interessant. Deze gegevens stellen wij op zo’n manier veilig, dat de curator direct of in de toekomst een gedegen onderzoek kan uitvoeren.

Daarbij zorgen wij voor:

  • Onafhankelijke en beveiligde archivering van data
  • Herstel van verwijderde gegevens waar mogelijk
  • Nacontrole en behoud van de integriteit van data

Hiermee ligt een basis voor een (al dan niet forensisch) onderzoek, waarbij de curator de zekerheid heeft dat gegevens in tact zijn gebleven.

Wij bieden bij elke opdracht 12 maanden lang een gratis opslag naar ons beveiligde archief, tot maar liefst 500 Gigabytes

Zo is het goed mogelijk om data éérst veilig te stellen, en later pas te besluiten om deze veiliggestelde gegevens inzichtelijk te maken.

Naast de gebruikelijke files en mails zijn wij in staat om volledige applicaties veilig te stellen en deze desgewenst bij ons weer tot leven te wekken. Daarbij valt te denken aan ERP systemen, boekhoudprogramma’s, voorraadpakketten, urenprogramma’s, et cetera.

Financiële
administraties

Als gevolg van de jarenlange en zeer nauwe samenwerking met de accountants en adviseurs van boekenonderzoeker Nuijten & Nederpel, hebben wij een ruime ervaring opgebouwd bij het veiligstellen en beschikbaarstellen van digitale financiële administraties in alle denkbare maten en vormen: van Excel tot SAP, van eenmanszaken tot multinationals.

Zo begrijpen wij precies welke zaken er van belang zijn bij de veiligstelling van financiële gegevens en hoe administraties te bemachtigen zijn, zodat deze aantoonbaar op de werkelijkheid slaan.

Mocht de curator verlangen dat wij ná de veiligstelling het stokje overdragen aan Nuijten & Nederpel, dan opent dit mogelijkheden tot een breed dienstenpalet op financieel gebied, zoals financieel onderzoek, advies en waardering, fiscale ondersteuning en administratieve ondersteuning.

Voor meer informatie nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op hun website middels www.nuijtennederpel.nl

Nuijten & Nederpel

De analyse van de herstelmogelijkheden van data, is een vast onderdeel van onze veiligstelwerkzaamheden. Tijdens de veiligstelling kijken wij naar de opties om verwijderde bestanden en e-mails te herstellen.

Dit kunnen bestanden en e-mails betreffen die óf eenvoudig te herstellen zijn (via bijvoorbeeld backups of zogenaamde schaduw-kopieën) óf gegevens die inmiddels van datadragers, server- of computersystemen zijn gewist en alleen nog via recovery technieken te herstellen zijn.

Bij de aanwezigheid van forensische backups, is het ook mogelijk om achteraf nog verwijderde bestanden te herstellen, of deze zo goed mogelijk te reconstrueren.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een recherche uit te voeren op de aanwezige servers en systemen, bijvoorbeeld naar het moment waarop data is verplaatst of verwijderd, en door wie dat is geschied.

Het is goed om notie te nemen van het feit, dat gewiste data na verloop
van tijd steeds slechter of helemaal niet meer te herstellen is.
Snel handelen is cruciaal.

Verkoopproces

Mocht u tijdens het verkoopproces verlegen zitten om een online informatiememorandum of bidbook, dan bieden wij in dat kader een Virtual Dataroom (VDR). Daarmee kunnen geïntresseerde partijen gemakkelijk een veilig toegang krijgen de stukken van failliet die door u beschikbaar worden gesteld. Standaard is de VDR voorzien van een tweestapsbeveiliging (2FA), zodat de toegang alleen via een SMS code mogelijk is. U kunt daarbij zelf bepalen of partijen de informatie mogen downloaden en/of printen.

Bij de overdracht van klantgegevens van failliet aan een derde partij heeft u als curator te maken met de AVG. In dat kader verzorgen wij Opt-in mailings waarbij de eindklant kan aangeven of zijn of haar persoonsgegevens overgedragen mogen worden aan de doorstarter of opkoper. Deze mailing verzorgen wij in dossiers van elke omvang, of het nu klantenbestanden betreft met honderden of vele honderdduizenden contactgegevens.

Toegang & inzicht

Online en
offline toegang

Door het veiligstellen van files en mails krijgt de curator de beschikking over de gedeelde- en persoonlijke bestanden en mailboxen voor mogelijk onderzoek, direct bij aanvang of op een later tijdstip. Deze gegevens zijn op sleutelwoorden doorzoekbaar en op afstand benaderbaar, in onze beveiligde en onafhankelijke omgeving. Ook stelt het de curator in staat om data aan te bieden of inzichtelijk te maken voor derden, bijvoorbeeld in het kader van een doorstart middels een dataroom.

Wij bieden 24/7 toegang tot onze beveiligde data-omgeving, welke van elke gewenste locatie benaderbaar is

Alle veiliggestelde gegevens worden in archief vorm opgeslagen in onze datacentra, waarbij de data gewaarborgd wordt door de standaard certificering voor informatiebeveiliging (ISO 27001).

Data toezicht
en controle

Naast de beschikbaarstelling van data op afstand, bieden wij ook diensten met betrekking tot de continuïteit, toezicht en controle bij overdracht op IT gebied.

Daarbij kan gedacht worden aan de volgende diensten:

  • Bewaking van digitale gegevens, zodat data niet in handen van derden komt
  • Overdracht van data aan derden (doorstarters of andere partijen) en de controle en het toezicht daarop
  • Technische consultancy met betrekking tot verkoop van IT gerelateerde onderdelen aan derden
  • Tijdelijk beheer van IT omgevingen in een surseance of faillissement
  • Vernietiging van datadragers

Contact

Insolvit B.V.
Vermogenweg 9
3641 SR Mijdrecht
Nederland

Tel: +31 (0)294-748 040
E-mail: info@insolvit.nl
KvK: 60373296

Stuur een bericht